Voorwaarden

 1. D’rommels Goed bepaalt in overleg met de aanbieder een reële verkoopprijs van het artikel, met als doel de artikelen zo snel mogelijk voor u te verkopen. De goederen staan dan bij ons in consignatie, u draagt de verkoop volledig over aan ons. Blijkt de afgesproken verkoopprijs niet reëel, dan kan deze in overleg eventueel tussentijds aangepast worden.
 2. Uw goederen dienen in goede staat, onbeschadigd en schoon te zijn, zodat ze direct verkocht kunnen worden. Wij kijken hier kritisch naar aangezien wij kwalitatief goede tweedehands artikelen willen verkopen. Mechanische en elektrische artikelen dienen naar behoren te functioneren en geen gebreken te vertonen. D’rommels Goed bepaalt welke artikelen uiteindelijk worden ingenomen. Goederen die beschadigd, smerig of versleten zijn nemen wij niet aan.
 3. Wij nemen geen goederen in consignatie aan onder een totale verkoopprijs van € 20,-
 4. Uw goederen kunnen wij ook aanbieden via internet.
 5. D’rommels Goed geeft op elektrische apparaten 8 dagen garantie. Op overige goederen geven wij geen garantie.
 6. Na verkoop van het artikel ontvangt u 60% van de verkoopprijs minus het staangeld. Indien uw artikel binnen één maand verkocht is, betaalt u geen staangeld. 40% is voor D’rommels Goed,  wij betalen de 21% BTW. Tijdens openingstijden kunt u bij ons informeren over de stand van zaken.
 7. Het staangeld bedraagt € 2,50 per maand
 8. De verkoopperiode eindigt na 3 maanden. Mocht uw artikel niet verkocht zijn dan kunt u deze 8 dagen na de termijn van 3 maanden ophalen, tegen betaling van het staangeld. Indien de artikelen niet worden opgehaald, worden deze eigendom van D’rommels Goed.
 9. D’rommels Goed draagt geen verantwoording voor vermissing of beschadiging tijdens de consignatie verkoopperiode. Ook zijn wij niet aansprakelijk wanneer een artikel onverhoopt mocht ontbreken. Inname is geen verkoop; u blijft tot aan de verkoop eigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het inlichten van uw verzekering. Uiteraard gaat D’rommels Goed uiterst zorgvuldig om met de ingebrachte goederen.  D’rommels Goed stelt zich ook niet aansprakelijk voor ingebrachte gestolen goederen.
 10. De aanbieder levert de artikelen aan bij D’rommels Goed, Breewaterstraat 59-65, 1781 GS  Den Helder. Wij kunnen uw goederen ook ophalen, hiervoor wordt een bedrag van transportkosten in rekening gebracht, afhankelijk van de afstand en grootte van het artikel.
 11. Haalt u tussentijds het aangeboden artikel bij ons op, dan berekenen wij u het staangeld als tegemoetkoming voor de door ons gemaakte kosten.