VERKOCHT Herinneringsmunt 150 jaar KNZHRM 1824-1974

Penning ter ere van het 150-jarig bestaan van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddings Maatschappij en de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen.

Op de voorzijde staat de afbeelding van een portret van een bemanningslid met een zuidwester. Hieromheen drie maal de tekst: “MAYDAY”.

Op de achterzijde staat de tekst: “KNZHRM – KZHMRS 1824-1974 150 REDDINGSJAREN”

Doorsnede van de penning is ongeveer 6 cm.