VERKCOHT Bronzen munt Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij (30031)

Bronzen munt geslagen ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij van 1839 tot 1914. Ongeveer 149,5 gram met een doorsnede van 7.5 cm.